Η Infocall είναι μια εταιρεία ολοκληρωμένων υπηρεσιών Business Process Outsourcing (BPO) η οποία παρέχει ένα ευρύ φάσμα λύσεων που βασίζονται στην πολυετή εμπειρία της. Το περιβάλλον εργασίας στην Infocall είναι φιλικό και ωθεί τους υπαλλήλους σε προσωπική ανάπτυξη, πάθος για εργασία και αυτό φαίνεται σε κάθε επικοινωνία. Ανεξαρτήτως του είδους της επιχείρησής, προσφέρει υπηρεσίες απόλυτα προσαρμοσμένες στις ανάγκες της επιχείρησης σας, εξοικονομώντας πόρους που θα σας επιτρέψουν να εστιάσετε στο κατεξοχήν αντικείμενο της εταιρίας σας.

Contact Us

  • Τηλέφωνο: +30 211 101 9600
  • Email : sales@infocall.gr
  • Web: www.infocall.gr

Οι διαμοιραζόμενες υπηρεσίες μπορεί να είναι η καλύτερη λύση!!!

Οι οικονομικά αποδοτικές υπηρεσίες διαμοιραζόμενων χρηστών της Infocall συγκεντρώνουν τις λειτουργίες back-office που χρησιμοποιούνται από πολλαπλά τμήματα, για να εξαλείψουν τον πλεονασμό. Ο στόχος ενός μοντέλου παροχής διαμοιραζόμενων υπηρεσιών είναι να επιτρέψει σε κάθε εταιρεία να εστιάσει τους περιορισμένους πόρους της σε δραστηριότητες που υποστηρίζουν τους επιχειρηματικούς στόχους του τμήματος.  

Τεχνολογία

Με τεχνολογία αιχμής οδηγούμε τις διαμοιραζόμενες υπηρεσίες σε έναν οργανισμό. Η αγορά, η διατήρηση και η εκπαίδευση των εργαζομένων στην τεχνολογία μπορεί να είναι ακριβή. Αντί κάθε τμήμα προσωπικού εντός της εταιρείας να προσλαμβάνει το δικό του τμήμα backoffice, ένα κεντρικό τμήμα για backoffice θεωρείτε πιο αποδοτικό από πλευράς κόστους και τα τμήματα επικεντρώνονται στους στόχους του.
Previous Slide
Next Slide